Happymilkmaman tarina

 • Varhaiskasvatuksesta kätilön opintoihin

  Olen koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja (kasvatustieteen kandidaatti). Valmistuin Helsingin yliopistosta 2005 ja siitä lähtien olen tehnyt työtä perheiden parissa. Aluksi varhaiskasvatuksessa ja nyt omassa yrityksessäni, Happymilkmamassa. 

  Esikoiseni syntyi 2007 ja hänen kanssaan koin niin suuria imetyshaasteita, että koin parhaimmaksi siirtyä kokonaan korvikkeeseen vauvan ollessa kaksi kuukautta vanha.

  Keskimmäiseni syntyi 2016 ja hänenkin kohdallaan imetys oli vaikeaa. Hain tukea imetykseemme niin vertaistuen piiristä kuin ammattilaiseltakin ja saimme imetyksen onnistumaan. Ollessani hänen kanssaan vanhempainvapaalla suoritin WHO:n imetysohjaajan pätevyyden. Samalla aloitin Happymilkmaman. Aloin tehdä imetyssisältöä Instagramissa sekä imetysohjausta kotikäynteinä.

  Vaikka sinänsä työ varhaiskasvatuksessa olikin sydämeni työ, koin, että jotakin siitä puuttuu ja syksyllä 2017 päätin muuttaa työurani suuntaa ja aloitin sairaanhoitajan ja kätilön opinnot Metropolia AMK:ssa. Sittemmin työ Happymilkmaman parissa on ottanut niin suuren tulen alleen, että kätilön opinnot ovat jääneet loppusuoralla kesken, enkä usko palaavani niiden pariin enää.

  Keväällä 2020 aloitin Hoivaa ja Leiki-ohjaajakoulutuksen, joka on varhaiseen vuorovaikutukseen keskittyvä matala interventio. Saatuani koulutukseen liittyvät ryhmän ohjaukset tehtyä (toivottavasti pian), saan kutsua itseäni HoiLei-ohjaajaksi. 

 • Arvojeni kanssa linjassa oleva uniohjaus

  Keväällä 2020 perheemme kasvoi vielä yhdellä vauvalla. Perhevapaalla olo hänen kanssaan oikeastaan muutti kaiken. Huomasin tällöin sosiaalista mediaa seuratessani, että minun silmiini aivan ihmeellinen vauvan kouluttaminen, vauvan unen mikromanagerointi sekä vauvan unesta stressaaminen oli vallannut monen vanhemman mielen.

  Uniohjaajia alkoi myös olla enemmän. Se ohjaus, mitä useimmiten näin ei kuitenkaan tuntunut täysin sellaiselta, mikä olisi linjassa omien arvojeni kanssa, eikä myöskään sen kanssa, mitä tiesin jo aiempien opintojeni ansiosta vauvoista, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja imetyksestä.

  Pikku hiljaa kuitenkin löysin sosiaalisesta mediasta unisisältöä, joka oli näyttöön perustuvaa, kokonaisvaltaista ja jossa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta ei pyritty ohjauksen keinoin rajoittamaan ja joka vaikutti olevan myös imetystä suojelevaa. Tutkiskeltuani asiaa, löysin myös koulutuksia, joissa tällaisen lähestymistavan uniohjaajaksi voisi opiskella.


  Päädyin kanadalaiseen Baby-Led Sleep and Wellbeing Specialist-koulutukseen, sillä se pohjautui neurotieteisiin sekä kehityspsykologiaan. Koulutuksen sanottiin myös painottavan varhaista vuorovaikutusta sekä kiintymyssuhteen tukemista.

 • Kohti imetyksen asiantuntijuutta

  Kun aloin jakaa vuorovaikutusta ja imetystä tukevaa unisisältöä, sille oli nopeasti todella paljon kysyntää ja jossain vaiheessa huomasin, että Happymilkmamasta on tullut jotakin, jota suositellaan vauvaryhmissä. Samaan aikaan myös ohjaukseeni alkoi hakeutua aina vain haasteellisempia imetyskeissejä ja minua suositeltiin usein imetykseen liittyvissä pulmissa. Alkoi tuntua siltä, että jotta voin aidosti kokea ansaitsevani tällaisen imetyksen asiantuntija-tittelin, on minulla oltava lisää koulutusta imetyksestä.


  Niinpä suoritin imetyskouluttajan opinnot syksyllä 2021 Metropolia AMK:ssa. Imetyskouluttajana saan käyttää titteliä imetyksen asiantuntija sekä esimerkiksi kouluttaa imetysohjaajia. Seuraava tavoitteeni on jossakin vaiheessa suorittaa kansainvälinen IBCLC-koulutus.

 • Lisäkouluttautumista ja yhdistysaktivismia

  Tällä hetkellä Happymilkmama työllistää minut kokopäiväisesti. Tarjoan 1:1-uniohjauspalveluita perheille, teen oppaita ja verkkokursseja, vierailen podcasteissa sekä pidän asiantuntijaluentoja erilaisissa tapahtumissa ja työyhteisöissä, kuten neuvoloissa. Yksi luennoitsija-urani kohokohtia oli luento vauvan unesta imettävässä perheessä Kansallisessä imetysseminaarissa syksyllä 2022. Sain luennoida juuri siinä tapahtumassa, jossa olin 2017, tuoreena kätilöopiskelijana istunut osallistujana ja miettinyt, olisinpa joskus itse täällä asiantuntijaroolissa pitämässä puheenvuoroa!

  Tällä hetkellä uniohjaajan ammattia ei valvota millään tavalla. Uniohjaus on kuitenkin työtä, joka vaatii mm. lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen osaamista, tietoa ja koulutusta varhaisesta vuorovaikutuksesta, ymmärtämystä imetyksestä sekä kykyä ja ammattitaitoa tunnistaa, ottaa puheeksi ja ohjata eteenpäin erilaisia haasteita ja tilanteita, joita ohjausperheissä saattaa tulla eteen. Ajattelen, että uniohjaajalla on aivan ehdottoman tärkeää olla riittävä kasvatus-, sosiaali- tai/ja terveysalan pohjakoulutus, jotta työtä voi tehdä turvallisesti ja eettisesti. 

  Kevättalvella 2022 olin mukana perustamassa Lapsiperheiden uni ry:tä, jonka tarkoituksena on tukea perheitä jakamalla ajan tasaista tietoa mm. lapsen unesta, varhaisesta vuorovaikutuksesta sekä lapsen uneen vaikuttavista tekijöistä. 

  Haluan tarjota perheille näyttöön perustuvaa, ajan tasaista tietoa unesta ja lapsen kehityksestä. Tämän takia koen tärkeäksi lisäkouluttautua. Keväällä 2022 osallistuin Durhamin yliopiston uniaiheisiin verkkokoulutuksiin Normal infant sleep sekä SIDS and sleep. Syksyllä 2022 aloitin Gentle Sleep Practitioner-koulutuksen brittiläisessä Babyemissä, joka järjestää lisäkoulutuksia mm. terveydenhuollon ammattilaisille. Babyemin koulutukset on mahdollista hyväksilukea avoimessa yliopistossa. 

  Lapsiperheiden uni ry 
 • Happymilkmamakids

  Loppusyksystä 2022 perustin uuden tilin Instagramiin, jossa keskitytään lempeään kasvatukseen, taaperoiden ja leikki-ikäisten asioihin uniasioiden ulkopuolelta. Verkkosivuilla löytyy oma osionsa ja bloginsa ”Kids”. Toiveenani on päästä Kidsin kautta tarjoamaan myös enemmän palveluja kasvatusasioihin liittyen, olenhan korkeiten koulutettu juuri kasvatustieteiden osalta. 

  Happymilkmamakids 
 • Vanhemmuutta keskellä kulttuurista kohinaa

  Sloganini on jo useamman vuoden ollut Luota sun sydämeen. Se syntyi oikeastaan asiakkaiden ja seuraajien tarpeista. Nimittäin ylivoimaisesti yleisimmät kysymykset, joita vanhemmat minulle ovat aina lähettäneet ja edelleen lähettävät, liittyvät tilanteisiin, joissa vanhemman sydämen ääni meinaa hautautua ulkopuoliseen ”kohinaan”. ”Älä anna nukahtaa rinnalle”, ”älä pidä noin paljon sylissä”, ”älä totuta vieressä nukkumiseen”, ”anna nyt edes hetki itkeä, ennen kuin menet” jne. Olen surullinen siitä, että elämme kulttuurissa, jossa tämän tyyppiseen sydämen äänen kuunteluun tarvitaan niin paljon vahvistusta, mutta iloinen saadessani tehdä tätä työssäni.

  Saamani palautteen perusteella tällaisella kannustamisella voi olla suuri merkitys vanhemmuuden polulla.

Tutustutaan enemmän Instagramissa: